Filadelfiaförsamlingen Bollstakyrkan

"Vi är ingen fullkomlig församling - här finns plats för Dig!"

Nej, vi är ingen perfekt församling. Men vi är en församling som vill vara på väg. På väg att bli mer lika Kristus, mer sanna människor. På väg mot varma relationer som hjälper och stöder.

Vi tror att vi finns till för att välsigna dig och det samhälle vi lever i. Det vill vi göra genom att erbjuda en varm gemenskap som bygger på trygghet, äkthet i relationer och en tro på alla underbara saker Gud gett oss som gör livet värt att leva. En gemenskap som är öppen för alla.

Filadelfiaförsamlingen är en gemenskap som består av en brokig skara människor i olika åldrar med olika bakgrund. Men vår tro på Jesus Kristus är det som förenar oss till en enda stor familj. Och ett av målen för oss som församling är att betjäna det samhälle där vi finns.

Detta gör vi bl.a. genom den verksamhet som vi har i Bollstakyrkan.
På söndagarna har vi Gudstjänst som är ett offentligt möte som innehåller: Sång och musik att lyssna till eller att sjunga med. En viktig del av gudstjänsten är bibelundervisningen. Bibeln är det redskap som vi använder för vägledning och hjälp i frågor som berör vår vardag. Men även för att därigenom få personlig hjälp i frågor om kristen tro.

Böneakuten: Bönen är en möjlighet att samtala med Gud om t.ex. vardagsbekymmer men även om glädjeämnen i livet. Vid våra olika samlingar för bön är Jesus i centrum. Vi vill vara en resurs för människor i vår region som behöver hjälp. Inte för att vi kan hjälpa alla med alla behov som man bär på. Men med Jesus i centrum för våra böner så har vi fått se hur under har skett i människors liv.

Vår målsättning är att Bollstakyrkan ska vara en plats för hela familjen.

Välkommen till vår gemenskap!

 Mötesprogram