Vi tror på...

Vi tror på Gud som han presenteras i Bibeln.

Gud är allsmäktig skapare av himmel och jord och samtidigt personlig som en omsorgsfull förälder.

Jesus Kristus, Guds son, visar oss vem och hurdan Gud är. Hans liv, död och uppståndelse ger oss tillträde till Gud.

Genom personlig erfarenhet av Jesus upptäcker människan livets verkliga mening.

Genom Den Helige Ande får människan den kraft hon behöver för att leva ett liv som besegrar de nedbrytande och destruktiva krafterna i världen.

Tron på Gud genom Jesus Kristus ger hopp även inför det absolut okända.

Den kristna tron sträcker sig förbi dödens gräns och utlovar en slutgiltig seger över det onda med en ny himmel och en nyjord där rättfärdighet bor.

Vi tror att Den Helige Ande har samma förmåga att göra det som Jesus gjorde.

Den Helige Ande vill använda den troende som instrument.

Därför praktiserar vi bl.a. i våra gudstjänster undervisning som syftar till att den troende ska vara frimodig i sin tro.

Vi ber för sjuka, respekterar när någon profeterar och riktar vår uppmärksamhet mot Jesus i form av lovsång bl.a.

Vi talar om det övernaturliga mitt i vardagen; bön i form av tungo-tal, om Andens ledning för mig som enskild osv.